The contest is over
6 days, 6:00:00 of 6 days, 6:00:00
Last success: Григорий Бараболя, A, 6 days, 5:59:16
Last run: Григорий Бараболя, A, 6 days, 5:59:16
# Contestant A
39 / 107
= Penalty
1 Тимофей Балюконис +
17:41
1 1061
2 Daria Gnedko +
19:56
1 1196
3 Maksim Litskevich +
25:23
1 1523
4 Pavel Bovbel +
96:38
1 5798
5 Дмитрий Горбатовский +2
98:03
1 5923
6 Yahor Dubovik +
99:09
1 5949
7 Heorhi Pekert +1
100:22
1 6042
8 Rostislav Petuhovski +2
100:59
1 6099
9 Yury Pisarchyk +
102:19
1 6139
10 Andrey Lukashevich +
102:36
1 6156
11 Aliaksandr Nekrashevich +
103:48
1 6228
12 Igor Kruglikov +
114:20
1 6860
13 Uladzilen Laktsevich +
114:49
1 6889
14 Daniil Dzenhaliou +5
114:27
1 6967
15 Vadim Kozlov +
117:38
1 7058
16 Константин Арабчик +
117:47
1 7067
17 Dmitry Antashkevich +
119:06
1 7146
18 Григорий Бараболя +2
120:29
1 7269
19 Mila Baliukonis +
121:53
1 7313
20 Anton Kolchenko +
122:09
1 7329
21 Grigoriy Kazachonok +2
121:30
1 7330
22 Yauheni Stsefankou +1
121:52
1 7332
23 Sergey Piskun +
123:14
1 7394
24 Aliaksandr Kryvasheyeu +3
122:31
1 7411
25 Александр Яцук +
123:40
1 7420
26 Aleksey Ulyanov +3
123:40
1 7480
27 Nikolai Goponyako +
127:20
1 7640
28 Maxim Kogan +
130:13
1 7813
29 Aleksey Ropan +
131:02
1 7862
30 Vasili Siachko +
138:16
1 8296
31 Vladimir Kuzmitski +
139:32
1 8372
32 Maryia Mankevich +
140:48
1 8448
33 Ivan Lukyanov +
141:40
1 8500
34 Maksim Zhydovich +6
141:11
1 8591
35 Matvey Maximov +1
143:46
1 8646
36 Антон Палюхович +
145:27
1 8727
37 Elizaveta Teslya +
145:37
1 8737
38 Yaroslav Borisov +
146:32
1 8792
39 Maksim Veretennikov +
149:49
1 8989
40 Stanislau Palyn . 0 0
40 Ihar Makeyenka . 0 0
40 Ilya Kuchynski . 0 0
40 Богдан Коноплич . 0 0
40 Егор Анисевич . 0 0
40 Klimentsi Markevich . 0 0
40 Dmitry Hruntou . 0 0
40 Никита Кондибор . 0 0
40 Владислав Ерёменко . 0 0
40 Константин Смирнов . 0 0
40 Alexey Drozdov . 0 0
40 Vitaly Papovich . 0 0
40 Pavel Irzhauski ? . 0 0
40 Alexandr Otrashchenok . 0 0
40 Dmitry Marchuk . 0 0
40 Andrei Mishchanka . 0 0
40 Denis Logunov . 0 0
40 Alexey Shkurinskiy . 0 0
40 Андрей Хомбак . 0 0
40 Nick Zdanchuk . 0 0
40 Yury Sarosek . 0 0
40 Ivan Kudlasevich . 0 0
40 Артём Гаркавый . 0 0
40 Станислав Дамасевич . 0 0
40 Анна Патрушева . 0 0
40 Dzianis Kim . 0 0
40 Daniil Zabauski ? . 0 0
40 Dmitry Voynov . 0 0
40 Кирилл Гулин . 0 0
40 Екатерина Горячкина . 0 0
40 Pavel Sheftelevich . 0 0
40 Viktar Vasileuski . 0 0
40 Алексей Дичковский . 0 0
40 Bogdan Tolstik . 0 0
40 Nick Klimovich . 0 0
40 Konstantin Mekhovich ? . 0 0
40 Grigory Ratkevich . 0 0
40 Ivan Zhuckov −25 0 0
40 Egor Kruts −3 0 0
40 Aleksey Suzko . 0 0
40 Varvara Drozdova . 0 0
40 Stanislau Levashkevich . 0 0
40 Darya Zhalova . 0 0
40 ULADZISLAU VISHNEUSKI . 0 0
40 Dmitry Vezhnovets . 0 0
40 Denis Yarouskiy . 0 0
40 Дмитрий Кулик . 0 0
40 Nikita Galuh −3 0 0
40 Paul Zhuk . 0 0
40 Mikhail Kitikov . 0 0
40 Dmitrij Bonich . 0 0
40 Ivan Mordvintsev . 0 0
40 Egor Kuchar . 0 0
40 Тимофей Трубчик . 0 0
40 Semyon Khimich . 0 0
40 Evgeniy Adashkevich . 0 0
40 Andrei Timoshenko −1 0 0
40 Станислав Кацуба . 0 0
40 Anastasiya Kozlova . 0 0
40 Alexander Kernozhitsky . 0 0
40 Timofey Kruk . 0 0
40 Anastasiya Ihnatovich . 0 0
40 Valentin Kopotchel . 0 0
40 Anton Barski . 0 0
40 Ilya Kapitonau . 0 0
40 Александра Куницкая . 0 0
40 Hleb Pozniak . 0 0
40 Pashkevich Sergey . 0 0
40 Фёдор Коробейников . 0 0
40 Станислав Белясов . 0 0
40 Ilya Lazuk . 0 0
40 Maxim Miasoedenkov . 0 0
40 Aliaksei Filinovich . 0 0
40 Dmitry Chernushevich . 0 0
40 Вячеслав Акуленко . 0 0
40 Dmitry Makarov . 0 0
40 Denis Makarovets . 0 0
40 Anastasiya Marynichava . 0 0
40 Konstantsin Gukish . 0 0
40 Yafim Klimasheuski −6 0 0
40 Viktor Panasyuk . 0 0
40 Егор Ходасевич . 0 0
40 Yelizaveta Svirskaya . 0 0
40 Артем Бахар −2 0 0
40 Maxim Pozdnyakov . 0 0
40 Daniil Melnichenka . 0 0
40 Yauheni Yaskevich . 0 0
40 Irina Patotskaya . 0 0